Terminologi

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Förklaringar av begrepp som används i SBK Tävling

B

Bortlottade ekipage

Ekipage med felaktig anmälan samt de med med giltig anmälan men som INTE lottats bland de ordinarie ekipagen.

F

Felaktig anmälan

Ett ekipage som av någon anledning inte är korrekt då sista anmälningsdagen passerats. Det kan exempelvis vara (ej komplett lista):

O

Ordinarie ekipage

Ekipage med giltig anmälan som lottats bland de ekipage som får möjlighet att delta i tävlingen eller provet.

R

Reserver

Ekipage med giltig anmälan men som INTE lottats bland de ordinarie ekipagen.

U

Uteblivet ekipage

Ekipage som inte deltar i tävlingen utan att lämna någon förklaring till arrangören. Tolkas som återbud UTAN återbetalning.

Å

Återbud

Om ett ekipage inte kan delta lämnas återbud. (med och utan giltigt skäl)

Återbud MED giltigt skäl

Ett ekipage som lämnat giltigt skäl för återbud och som därmed ska få anmälningsavgiften återbetalad. Läs mer

Återbud UTAN giltigt skäl

Ett ekipage som INTE lämnat giltigt skäl för återbud och som därmed INTE ska få anmälningsavgiften återbetalad. Läs mer

Personliga verktyg