Ta bort en start

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

När ska starten tas bort?

Då en start tas bort enligt instruktionerna nedan väljer arrangören om anmälningsavgiften ska betalas tillbaka eller inte. Återbetalning ska endast göras i de fall legitim anledning finns för att ta bort starten, exempelvis för skadade hundar eller uppflyttningar där den nya klassen inte finns i samma tävling. Arrangören sörjer för att dokumentation av legitim anledning arkiveras tillsammans med resultatlistorna för tävlingen.


Legitima anledningar till en återbetald startavgift

Exakt vad som är en legitim anledning till återbetald startavgift beslutas av tävlingsledaren som baserar sitt beslut på gällande agilityregler. I rallylydnad är det arrangören, gärna tävlingssekreteraren om man har en sådan, som avgör enligt rallylydnadsreglerna (giltiga skäl för återbetalning finns i punkt 11.).

Exempel på situationer som ger återbetalning och kan uppstå innan tävlingsdagen är:

  • Sjukdom eller skada som intygas av veterinär.


Exempel på situationer som ger återbetalning och kan uppstå under tävlingsdagen är:

  • En hund mäts om till en storleksklass som gör att den inte kan starta under tävlingsdagen. (Agility)
  • En hund skadas under dagen och kan konstateras skadad av veterinär eller tävlingsledare.

Orsaker som inte ger återbetalning av startavgiften

Exakt vad som är en icke legitim anledning till återbetald startavgift beslutas av tävlingsledaren som baserar sitt beslut på gällande agilityregler. I rallylydnad är det arrangören som avgör.

Exempel på icke legitima anledningar:

  • Ekipaget dyker inte upp på tävlingsdagen.

Hantera ekipage som stryks av legitim anledning innan tävlingsdagen

Ta bort starten direkt i SBK Tävling. Om den betalats online skapas ett tillgodokvitto automatiskt. För genomförda girobetalningar ansvarar klubben för manuell återbetalning.

Hantera ekipage som stryks av legitim anledning under tävlingsdagen

Stryk ekipaget i klienten och rapportera resultatet som vanligt. Ta sedan bort starten online i SBK Tävling. Om den betalats online skapas ett tillgodokvitto automatiskt. För genomförda girobetalningar ansvarar klubben för manuell återbetalning.

Hantera ekipage som stryks av icke legitim anledning innan tävlingsdagen

Låt ekipaget stå kvar i listorna, stryk det i klienten under tävlingsdagen.

Hantera ekipage som stryks av icke legitim anledning under tävlingsdagen

Stryk ekipaget i klienten.

Vad gör man om hunden är avliden eller inte längre kommer att kunna tävla?

Även om hunden av någon anledning aldrig mer kommer att kunna tävla så skall man återbetala i form av vouchers/tillgodo. Annars blir inte den ekonomiska beräkningen rätt. Föraren får sedan kontakta SBKs kansli för att få pengarna utbetalda i efterhand.

Ta bort en start och återbetala anmälningsavgiften

Gå till den klass där den start som ska tas bort finns. Välj fliken Tävlingar och välj sedan din tävling.Välj den klass där du vill ta bort en start.Till höger finns länkar för att ta bort starter.Verifiera att du vill ta bort starten.


Starten tas nu bort. Om betalningen skett online skapas en voucher för motsvarande belopp, om betalning skett via giro sörjer arrangören för att beloppet återbetalas.

Hantera återbetalningar efter att tävlingen är verifierad

Om du vill återbetala avgiften till ett etruket ekipage/lag efter att tävlingen fått status "verifierad" (tex pga att man fått in ett löpintyg i efterhand) måste man först backa statusen på aktuell klass/klasser. Därefter dyker återbetalnings-ikonen upp igen så att återbetalning kan göras.

När man är klar kan åter igen verifiera klassen/klasserna och sedan hela tävlingen

Personliga verktyg