Skapa tävlingar

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Under första tiden med SBK Tävling kommer alla tävlingar att läggas in i systemet centralt. Ni behöver därmed inte skapa egna tävlingar.

Innehåll

Officiella tävlingar

Officiella tävlingar ansöks som vanligt genom SBK och då tävlingskalendern spikas efter remissrunda läggs samtliga tävlingar till i SBK Tävling. Detta steg är alltså redan genomfört för officiella tävlingar.


Inofficiella tävlingar

Instruktioner om hur man skapar inofficiella tävlingar finns här.


Övningstävlingar på test.sbktavling.se

Samtliga arrangörer på SBK Tävlings övningssite har en tävling med fyra klasser inlagd. Tävlingen befinner sig i stadiet "Öppen för anmälan". Nästa steg är alltså att stänga tävlingen för anmälan.


Nästa steg

För officiella tävlingar är nästa steg att kontrollera tävlingens uppgifter och ansöka om godkännande för publicering. För övningstävlingar på ovning.sbktavling.se, som redan befinner sig i stadiet "Godkänd av SBK" då de skapas, är nästa steg att publicera tävlingen.

Personliga verktyg