SBK Prov

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Denna sida beskriver i korthet hur SBK Prov ska användas för att genomföra en tävling i lydnad och bruks. Mer omfattande dokumentation är planerad.

Innehåll

Användning av SBK Tävling och SBK Prov

Allmänna råd

Det finns två lägen att arbeta i, skarpt och övningsläge.

Det går att lägga in en och samma tävling från SBK Tävling i SBK Prov flera gånger utan att radera den först. I dagsläget är detta inget som rekommenderas.

Gör inte ändringar i SBK Tävling och SBK Prov samtidigt. Har man lastat ner en tävling i SBK Prov så arbetar man där. Detta gäller i synnerhet gruppindelningar, strukna ekipage och extra anmälningar + funktionärstillsättning.

Om det måste göras så rekommenderas att ni tar bort tävlingen (Tävling | Skapa/ta bort - Välj tävling och [Ta bort]) i SBK Prov och lastar ner på nytt från SBK Tävling enligt nedan.

Övningsläge

I inställningar kan man ange om man arbetar i skarpt läge, dvs med riktiga tävlingar eller i övningsläge och arbetar mot övningsdatabasen.

System | Inställningar, kryssrutan [ ] Övningsläge.

I övningsläge så använder programmet samma användare som står och lösenordet "abc123", oavsett vad som står i rutan för lösenord. För att hämta en tävling, och lägga upp resultat, så används siten http://ovning.sbktavling.se isf den skarpa siten http://sbktavling.se.

Genomförande av tävling

Logga in

  1. Gå in på menyn System | Inställningar
  2. Lägg in användarnamn och lösenord för arrangörskontot i SBK Tävling.

Skapa tävling

För att en tävling skall kunna hämtas från SBK Tävling så måste den vara "Påbörjad".

Skapa tävling automatiskt

Här hämtar du ekipageinformationen direkt från SBK Tävling. Gå in på System | SBK Tävling | Hämta tävling, SBK Prov kommer nu att ladda ner alla tävlingar som är "Påbörjade".

Manuellt (och i övningsläge)

Gå in på SBK Tävling och välj att "Exportera data till klienten" (fjärde lilla ikonen från höger, till vänster om rubriken "Domare") i klasslistan. Högerklicka och spara till fil.

Gå in på System | SBK Tävling | Skapa tävling från fil och öppna filen som du precis sparade. Man kan även "dra-o-släppa" filen direkt på programmet när det kör (alltså inte på genvägen).

Tävlingen importeras nu från SBK Tävling och läggs upp i programmet. Tävlingen får samma namn som i SBK Tävling (om det inte finns flera tävlingar på samma datum, då första tävlingens namn kommer att användas).

Genomför tävlingen

Skriv ut protokoll, lägg in resultat och skriv ut resultatlistor direkt från SBK Prov.

Rapportera resultat tillbaka till SBK Tävling

Resultatfil med tävlingens alla resultat skapas genom menyn System | SBK Tävling | Skapa resultatfil.

Spara filen så du lätt hittar den. Filen får namn enligt SBKT_RESULTAT + arrangörens namn + datum.XML

För närvarande kan inte SBK Prov skicka upp resultat direkt utan resultatet måste importeras till SBK Tävling manuellt:

  • I SBK Tävling, klicka på menyknappen "Importera resultat" och välj resultatfilen du sparade ovan.

SBK Tävling läser nu in resultaten. Arbetet i SBK Prov är nu klart, nästa steg är att verifiera tävlingen.

Övningstävlingar

http://ovning.sbktavling.se kan du öva på SBK Tävling och SBK Prov. Se instruktioner för övningssidan för hur du loggar in och använder övningssidan.

Det går inte att skicka upp resultat från SBK Prov till SBK Tävling utan man får spara resultatet som en fil och sedan använda "Importera resultat" i SBK Tävling.

Personliga verktyg