Om ingen internetuppkoppling finns under tävlingsdagen

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

SBK Tävlings resultatklient kan användas med eller utan uppkoppling under tävlingsdagen.

Om ingen uppkoppling finns under tävlingsdagen och datorn som ska användas inte kan ladda ner informationen innan tävlingen används nedanstående metod för att hantera informationen utan internet.


Innehåll

Hämta data i förväg

Om ni har möjlighet att ansluta datorerna som ska användas på tävlingsdagen till internet i förväg går det bra att hämta all information innan tävlingsdagen enligt instruktionerna. Ni kan sedan genomföra tävlingen utan internetkontakt. För att skicka resultaten till SBK Tävlings centrala server kan ni antingen koppla upp klientdatorn igen (behöver inte ske i direkt anslutning till tävlingen) eller flytta resultaten via fil enligt nedanstående instruktioner.


Översikt för datorer som inte kan kopplas till internet i förväg

Istället för att skicka informationen via internet flyttar man filer i XML-format (se nedan) manuellt till och från datorn som kör resultatklienten.

För att hämta data från SBK Tävling flyttas en XML-fil från en uppkopplad dator till resultatdatorn.

För att skicka data Till SBK Tävling flyttas en XML-fil från resultatdatorn till SBK Tävling.

Filerna är små och kan flyttas med hjälp av vanliga tekniker för att flytta filer, exempelvis lokalt nätverk, CD-skiva eller USB-sticka.


Vad är XML?

XML är ett dataformat där man sparar information i vanliga textfiler. Filerna har filändelsen .xml. Du behöver inte hantera XML-informationen manuellt på något sätt, men det kan vara bra att veta hur informationen sparas.


Exportera data som XML-fil

För att hämta en tävlings starter väljer du fliken Tävlingar och klickar på din tävling.Högerklicka på ikonen med en diskett till höger och välj "Spara länk som..." i menyn.Spara filen med valfritt namn, exempelvis "tavling_20100901.xml".


Om flera datorer kommer att användas parallellt används samma fil till alla datorer. Samtliga datorer kommer alltså att ha tillgång till starter från hela tävlingen.


Flytta filen till resultatdatorn

Flytta XML-filen till den dator som ska användas under tävlingsdagen, exempelvis med hjälp av en USB-sticka eller via lokalt nätverk.


Importera datafilen i klienten

Kontrollera att du har senaste versionen, enligt instruktionerna här


Välj "Ladda tävlingsdata från fil" i klientens Arkiv-meny.Svara OK på frågan om du vill hämta data. Observera att detta raderar eventuella resultat som redan finns i datorn.Välj den fil som du sparade ovan.Klienten importerar nu informationen från filen.Efter importen fungerar klienten på exakt samma sätt som då informationen hämtats via internet.

Skicka tävlingsdata till SBK Tävling

När tävlingen är genomförd finns all information lagrad lokalt på datorn där klienten finns. För att skicka informatioen till SBK Tävling väljer du "Spara tävlingsdata till fil" i klientens Arkiv-meny.Välj filnamn, exempelvis "resultat_20100901.xml".


Filen flyttas sedan till en uppkopplad dator där filen importeras i SBK Tävling.

Personliga verktyg