Kontrollera betalningar

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

En anmälning kan antingen betalas online via Strip (förutsatt att arrangören är ansluten till Stripe) eller via giro. Den som anmäler bestämmer själv hur han eller hon vill betala.

Innehåll

Onlinebetalningar

Dessa betalningar hanteras helt av SBK Tävling och då ekipaget dyker upp i arrangörens listor är dessa betalda.

När får arrangören tillgång till pengarna?

Efter att arkivering är gjord sker under kommande natt rapportering till Stripe.

Utbetalning från Stripe sker automatiskt löpande så fort en tävling arkiverats, så i praktiken borde utbetalningen komma cirka en vecka efter arkiveringen. Vi har sett att det tar i snitt 3–4 dagar från export till Stripe tills pengarna sitter på arrangörens konto (förutom vid tillfällen under året då vi har många helgdagar eftersom inga banktransaktioner då sker och det då tar fler dagar).

OBS! Detta förutsätter att ert Stripe konto är helt klart med samtliga uppgifter Stripe behöver. Om kontot inte är godkänt kommer anmälningsavgifterna för tävlingen att ligga och balansera på ert eget Stripe konto, tills kontot är godkänt av Stripe, då kommer pengarna att utbetalas till det bankkonto ni vill angett att ni vill ha in era Stripe pengar på.


Girobetalningar

Då en tävlande anmäler sig via autogiro får han eller hon ett referensnummer som anges vid girobetalningen. När den som är ansvarig för girobetalningar mottar en betalning följer han eller hon stegen nedan för att registrera betalningen som betald.


Steg för steg

Logga in som på SBK Tävling

Betalningar hanteras på samma ställe som övrig administration så första steget är att logga in på http://sbktavling.se

Gå till kontrollpanelen

Sök på referensnumret

Börja mata in referensnumret som du vill markera som betalt. En ruta dyker upp med de betalningar som matchar numret.

Markera som betald

Klicka knappen "Markera betald".

Markera flera betalningar

Om du har ett antal betalningar som ska registreras kan du se alla obetalda betalningar genom att klicka fliken "Tävlingar" och sedan klicka "Betalningar".

Personliga verktyg