Hantera startlistor

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Då en tävling är stängd för anmälan går det att skapa startlistor. För att hantera startlistor går du till din tävling och klickar på knappen "Startlistor".Översiktsvyn för startlistor visar tävlingens klasser. Innan någon lottning skett har alla klasser statusen "Ej lottad". Observera att det går att lotta om en klass obegränsat antal gånger.


Innehåll

Lotta klasser


Notera att varje klass kan ha en egen lottningstyp, se nedan.


Via länkarna överst på sidan kan du lotta alla tävlingens klasser eller enbart de klasser som är olottade. Genom att klicka på de korsade pilarna till höger på sidan kan också en klass i taget lottas.


Byta lottningstyp

Standardinställningen för alla individuella klasser är ren slumpmässig ordning. För lagklasser är standardtypen slumpmässig ordning där varje lags ekipage startar efter varandra innan nästa lag startar med sitt första ekipage.SBK Tävling har även ett antal andra lottningstyper. För att ändra lottningstyp klickar du på ikonen med papper och penna bredvid lottningstypen för den klass du vill ändra.Tillgängliga lottningstyper

Slumpmässig

Ekipagen lottas helt slumpmässigt. Ekipage med samma förare flyttas så att de inte behöver starta för nära varandra.


2 block och 2 block, omvänd

Dessa lottningstyper används för att dela en klass i två block och lotta slumpmässig startordning inom blocken. Exempel:

Anta att man vill köra agilityklass 3 large och hoppklass 3 large samtidigt genom ena halvan börjar med agility medan andra halvan börjar med hopp och sedan omvänt. Sätt lottningstyp "2 block" för den ena klassen och "2 block, omvänd" för den andra klassen. Nu kommer samma ekipage som lottas i första blocket i den ena klassen att lottas i andra halvan i den andra klassen. Därmed kan båda klasserna starta samtidigt med minsta möjliga överlapp.

Notera att blocklottningen endast är 100-procentig om det är exakt samma ekipage i de olika klasserna. I praktiken är ju detta inte fallet men även i dessa fall blir överlappen färre än om man använder slumpmässig lottning.


Anmälningsordning

Ekipagen startar i den ordning de anmälts.


Lagvis

För lagklasser innebär denna typ att ekipage A, B, C och D för lag 1 startar först, sedan ekipage A, B, C och D för lag 2 osv. Lagens inbördes startordning lottas slumpmässigt.


Lag, ABCD

För lagklasser innebär denna typ att lagen inbördes ordning lottas slumpmässigt. Först startar ekipage A i lag 1, därefter ekipage A i lag 2 osv. När alla lags A-ekipage startas följer ekipage B från lag 1, därefter ekipage B från lag 2 osv.

Dela klasser (Rallylydnad)

Gå in på klassen som du vill dela. Där finns det en knapp för att dela upp klassen. Om du klickar på den får du upp ett fönster där du fyller i hur många delklasser du vill ha. När du har fyllt i det uppdelas klassen så jämt det går och de nya klasserna har markerats med bokstäver, t ex Nybörjarklass A och B. Dela klasserna först efter att du har stängd tävlingen för anmälningar så att de som är sena inte kan anmäla till båda klasserna.

Flytta ekipage manuellt

För att flytta ett ekipage manuellt klickar du på klassens namn eller ögat till höger.Därmed visas klassens nuvarande lottningsordning. Om klassen är olottad har alla ekipage startnummer 0. Lotta klassen genom att klicka på knappen "Lotta startordning" om klassen är olottad.För att flytta ett ekipage klickar du på lilla figuren till vänster för det ekipage du vill flytta. Håll musknappen nedtryckt och dra ekipaget till den plats där du vill placera det. Släpp musknappen för att slutföra flytten. När du släpper musknappen uppdateras startnumren för de ekipage som flyttats. Medan de uppdateras visas "*" som startnummer.

Flytt mellan lydnadsklasser i SBK-prov

Länk till SBK hemsidan om flytt mellan klasser i SBK-prov: Här [1]

Skriva ut startlistor

För att skriva ut startlistor sparar du först listorna som PDF-filer genom att klicka på ikonerna för Adobe Acrobat (PDF) till höger i översiktsvyn. Du kan antingen skriva ut alla klasser i ett dokument eller en klass i taget.För att skriva ut listorna krävs ett program som klarar av att läsa PDF-filer, exempelvis Adobe Acrobat Reader som kan laddas ner här.

PM vid lydnads-, bruks- och IPO-prov

PM ska mailas ut (eller postas till dem som ingen dator har) av arrangören till tävlande i lydnad, bruks och IPO. Det räcker alltså inte att den tävlande hämtar PM:et från SBK Tävling (som det gör i agility och rallylydnad).

Nästa steg

När alla klasser är lottade och du du är nöjd med startlistorna är nästa steg att gå tillbaka till tävlingens huvudsida och påbörja tävlingen.

Personliga verktyg