Handläggning av utländska hundar i SBK Tävling

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

För den tävlande

Enligt gällande regelverk ska kopia av stamtavlan/registreringsbeviset skickas till arrangören tillsammans med anmälan. Detta som bevis för att hunden uppfyller allmänna krav för deltagande samt för att hundens resultat ska kunna registreras i SKKs databas efter tävlingen.

Har hunden tidigare tävlat i Sverige och har av SKK registrerade resultat är det inte nödvändigt att skicka en kopia av stamtavlan/registreringsbeviset.

För oregistrerad hund gäller att om motsvarighet till svensk tävlingslicens finns från hemlandet ska kopia av bevis för detta skickas till arrangören. Om hunden saknar motsvarighet till tävlingslicens måste hundägaren själv införskaffa en svensk tävlingslicens.

Till Sverige importerad och svenskägd hund ska omregistreras i SKK för att kunna tävla i Sverige. Även hundar ägda av utländska medborgare som har sitt huvudsakliga boende i Sverige räknas som svenskägda.

Från Sverige exporterad svenskregistrerad hund ska tävla med sitt svenska registreringsnummer i Sverige även om den fått ett nytt registreringsnummer i ett annat land.

För arrangören

Arrangerande klubb ska kontrollera att anmälda hundar är verifierade i SBK Tävling och för overifierade hundar snarast möjligt vidarebefordra kopior på stamtavlor/registreringsbevis eller motsvarigheter till tävlingslicens till SKK:

  • E-post: regmail@skk.se
  • Fax: 08-795 30 99
  • Post: SKK, Registreringsavdelningen, 163 85 Spånga

SKKs kansli

Utländska hundar läggs in i SKKs register utifrån inskickade kopior på stamtavlor. Hundar med motsvarighet till tävlingslicens tilldelas en svensk tävlingslicens utan kostnad för ägaren.

Resultat för hundar som saknas i SKKs databas kan inte registreras vilket i sin tur leder till att registreringen av övriga resultat från den aktuella tävlingen försenas.

Registreringsnummer/tävlingslicensnummer

Hunduppgifterna i resultatfilerna från SBK Tävling testas mot SKKs databas. Registreringsnummer och tävlingslicensnummer måste därför vara korrekt och komplett angivna för att inte ge fel .

I alla registreringsnummer ska korrekt landsbeteckning anges, till exempel N eller NO, FIN eller FI. Årtal för registrering ska anges som på stamtavlan. Tävlingslicensnummer ska anges i formatet TAVLIC123456.

Personliga verktyg