Genomför tävlingen

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Agility: Under tävlingens gång skrivs resultaten in i SBK Tävlings resultatklient.
Rallylydnad: Bedömningen under tävlingen skrivs på domarprotokoll som du laddar hem från tävlingens startsida. Alla ekipagens uppgifter är då redan ifyllda. Det finns även en mall där du kan lägga in uppgifterna för hand på SBK:s hemsida.
Slutresultaten för alla ekipage hanteras direkt i SBK Tävling. Du kan mata in resultat under pågående tävling genom att klicka på respektive klass. I resultatlistan klickar du på ikonen till höger för att lägga till resultat. Du kommer då till sidan där du kan lägga in slutpoängen för det valda ekipaget. Det finns även kryssrutor där du kan lägga i att ekipaget blev underkänt (antingen genom domaren eller för att föraren bröt tävlingen), avbrutet av domaren (dvs när domaren avbryter p g a förarens olämpliga uppträdande eller ev skada på hunden etc), hund som uppvisar oacceptabelt beteende (för hundar som gjorde utfall el dyl, då även särskild blankett ska insändas till SKK) eller att ekipaget strök sig.
Allt eftersom man för in resultat flyttas ekipage med införda resultat längst ned på sidan i en preliminär resultatlista. När alla ekipage i startlistan har fått ett resultat kan man skriva ut en preliminär resultatlista.
Knappen ”Verifiera resultatlistan enligt nedan” är till för att tävlingssekreteraren eller domaren (om det inte finns en sekreterare) ska verifiera resultatlistan när ansvarig kontrollerat att den är korrekt. Detta görs efter att alla klasserna har genomförts. Du kan fortfarande mata in resultat, för att justera resultatlistan.

Nästa steg

Nästa steg är att avsluta tävlingen då alla resultat rapporterats.

Personliga verktyg