En cup på olika banor

Från Sbkthelp

Hoppa till: navigering, sök

Anta att en cup består av klass A, B och C. Om alla dessa klasser körs på samma bana skrivs de in på samma dator och därmed finns all tillgänglig information för att kunna räkna ut sammanlagt resultat och startlistor i omvänd resultatordning.

Om däremot klasserna körs på olika banor matas de förmodligen in i olika datorer och därmed måste nedanstående steg utföras för att klienten ska ha tillgång till alla resultat.

VIKTIGT

Det är viktigt att alla resultat inskrivna i en klient skickas till SBK Tävling innan tävlingsdata hämtas på nytt. Kontrollera alltid att resultaten finns tillgängliga i SBK Tävling innan du hämtar tävlingen igen till klienten.

Om internetuppkoppling finns

Huvudförfarandet är att genomförda klasser skickas till SBK Tävling för att sedan hämtas till "nästa" dator. Processen beskrivs enklast med ett exempel för klass A, B och C enligt ovan. Anta att klass A skrivs in på dator A, B på dator B och C på dator C. Då blir processen följande under tävlingsdagen:

1. Klass A skrivs in på dator A.

2. Klass A skickas till SBK Tävling där man även verifierar att resultaten tagits emot.

3. Dator B hämtar tävlingsdata från SBK Tävling och får nu de inskrivna resultaten från klass A. Glöm inte att ladda upp alla eventuella tidigare genomförda klasser från dator B till SBK Tävling innan data hämtas på nytt.

4. Cupens resultat uppdateras i dator B och startordningen för klass B bestäms efter de resultaten fast i omvänd ordning.

5. Klass B genomförs i dator B.

6. Klass B skickas till SBK Tävling där man även verifierar att resultaten tagits emot.

7. Dator C hämtar tävlingsdata från SBK Tävling och får nu de inskrivna resultaten från klass A och klass B. Glöm inte att ladda upp alla eventuella tidigare genomförda klasser från dator C till SBK Tävling innan data hämtas på nytt.

8. Cupens resultat (klass A+B) uppdateras i dator C och startordningen för klass C bestäms efter de resultaten fast i omvänd ordning.

9. Klass C genomförs i dator C.

10. Klass C skickas till SBK Tävling och därmed är cupen genomförd.

Efter tävlingen kommer dator A att ha resultaten från klass A, dator B från A+B och dator C från A+B+C. Samtliga resultat kommer även att finnas i SBK Tävling.

Om ingen internetuppkoppling finns

Om ingen internetuppkoppling finns under tävlingsdagen är enda möjligheten att helt enkelt byta datorer mellan banorna så att alla cupens klasser finns inlagda i samma dator.

Personliga verktyg