Översikt

Från Sbkthelp

Version från den 13 oktober 2020 kl. 09.50 av Camilla (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

En tävling genomgår ett antal stadier från det att den läggs in i systemet till dess att de färdiga resultaten rapporteras till SBK.

Från det att en tävling läggs in i systemet till dess att den är genomförd och rapporterad till SBK genomgår den ett antal tillstånd. Arrangören kan ändra tillstånd i detaljvyn för tävlingen.

De stadier som varje tävling genomgår är:

Innehåll

Skapad/Ej godkänd av SBK

Detta är det första stadiet en tävling befinner sig i då den just lagts in i SBK Tävling. I detta tillstånd skriver arrangören in grundläggande information om tävlingen:

  • När och var den går av stapeln.
  • Tävlingsledare / -sekreterare och domare, om det är bestämt.
  • Vilka klasser som ingår i tävlingen.
  • Vilka datum som gäller för sista anmälan.

Inväntar godkännande från SBK

När arrangören är nöjd med informationen för tävlingen skickas tävlingen till SBK för godkännande.


Godkänd av SBK

Om allt är ok så godkänner SBK tävlingen. Notera att detta godkännande inte är relaterat till proceduren kring ansökningar av tävlingar. Detta steg är till för att verifiera att de tävlingar som kommer ut på SBK Tävling är korrekt inlagda.


Publicerad

När tävlingen är godkänd av SBK väljer arrangören när han eller hon vill publicera den allmänt på SBK Tävling. Innan detta görs kan ingen utomstående se tävlingen. När den blivit publicerad syns den på SBK Tävling och besökare kan titta när och var den går av stapeln, samt vilka klasser som är tillgängliga. Observera att man i detta tillstånd inte kan anmäla sig till tävlingen.

Läs mer: Publicera en tävling


Öppen för anmälan

När arrangören så önskar öppnas tävlingen för anmälan. När detta är gjort kan användare börja anmäla sig till tävlingen.

Läs mer: Öppna en tävling för anmälan


Stängd för anmälan

När anmälningstiden är passerad kl. 24:00 stängs tävlingen automatiskt för anmälan. Observera att datumet som anges som sista anmälningsdatum inte har någon funktionell mening, det är endast tänkt som information för de tävlande.

Läs mer: Stäng en tävling för anmälan

När anmälan är stängd går det att lotta klasserna och skriva ut startlistor.

Läs mer: Hantera startlistor

Pågående

Vi är nu framme vid tävlingsdagen, eller eventuellt dagen innan. När en tävling går in i stadiet "Pågående" kan starterna laddas över till resultatklienten. Resultatklienten är det program som körs på datorerna vid banorna, "i tältet".

Läs mer: Påbörja tävlingen

Vartefter loppen genomförs matas resultaten in i resultatklienten. När en klass är färdig skickas resultaten tillbaka till SBK Tävling.

Läs mer: Genomför tävlingen


Avslutad

Då resultat för alla starter är registrerade markerar arrangören tävlingen som avslutad. Därmed kan inte resultatklienterna ladda upp resultat längre.

Läs mer: Avsluta tävlingen


Verifierad

De resultat som skickats från resultatklienten räknas som preliminära tills tävlingsledaren verifierat resultaten.

Läs mer: Verifiera resultat


Rapporterad till SBK

Genom att klicka "Rapportera till SBK" betraktas tävlingen som rapporterad.

Läs mer: Rapportera resultat till SBK


Arkiverad

Efter en stipulerad tid då överklaganden om resultat kan ske försätter SBK en tävling i arkiverat tillstånd. Därmed anses tävlingen lagd till handlingarna.


Nästa steg

Nästa steg är att logga in på övningssiten för att kunna öva ovanstående cykel.

Personliga verktyg